تبلیغات
احباب

احباب
قالب وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم

قال علی(ع): انتظرو الفرج ولا تیاسو من روح الله فان احب الاعمال عزوجل انتظار الفرج مادام علیه العبد المومن.(الخصال)

منتظر فرج وگشایش باشید واز رحمت الهی نا امید نباشید که محبوب ترین اعمال نزد خدای عزوجل انتظار فرج است هنگامی که بنده با ایمان بر آن مداومت ورزد.

 غیبت امام زمان (ع) به دو بخش تقسیم می شود: 1- غیبت صغری که از سال 260هجری سال  شهادت امام حسن عسکری (ع) شروع  ودر سال 329پایان یافته است که حدود 69 سال می باشد در دوران غیبت صغری ارتباط با امام به کلی قطع نبوده آنان بگونه ای خاص ومحدود با امام در ارتباط بودند که این دوره را که می توان دوران آماده سازی شیعیان برای غیبت کبری دانست که طی آن ارتباط با امام فقط در حد با نواب خاص بود که با سپری شدن دوران غیبت صغری از سال 329 هجری قمری که سال انقضای نیابت نواب خاص بود غیبت شروع شد که امام (ع)به چهارمین وآخرین نایبشان که علی بن محمد سیمری یا سمری بود نوشت وفرمود که تو آخرین نایب خاص من هستی ودیگر کسی را نباید به جای خود معرفی کنی و چند روز قبل از وفاتش توقیعی از ناحیه مقدسه به این شرح صادر شد

بسم الله الرحمن الرحیم

ای علی بن محمد سمری خداوند در سوگ فقدان تو پاداشی عظیم را به برادارانت اعطا کند تو تا شش روز دیگر از دنیا خواهی رفت کارهایت را مرتب کن وهیچ کس را به جای خود منصوب مکن دوران غیبت کامل فرا رسیده است ومن جز با اجازه خداوند متعال ظهور نخواهم کرد و من پس از گذشت مدتی طولانی وقساوت دلها و پر شدن زمین از ستم خواهم آمد افرادی نزد شیعیان من مدعی مشاهده ی من و ارتباط با من به عنوان نیابت خاصه خواهند کرد آگاه باشید که هر کس پیش از خروج سفیانی وصیحه ی آسمانی چنین ادعایی کند دروغگو وافترا زننده است وهیچ حرکتی ونیرویی جز به دستور خداوند عظیم نخواهد بود.[1] بعد از وفات چهارمین نایب حضرت غیبت کبری شروع شد اگر غیبت کبری یکباره و ناگهانی رخ می داد ممکن بود موجب انحراف افکار شود و ذهنها آماده پذیرش نمی شد اما گذشته از زمینه سازی های مدبرانه امامان پیشین در طول غیبت صغری به تدریج ذهنها آماده شد وسپس مر حله غیبت کامل آغاز گردید که از آن زمان به بعد که امور شیعیان به نائبان عام حضرت یعنی فقهای واجد الشرائط وآشنای به احکام دین محول گردید در این رابطه پاسخ حضرت ولی عصر (عج) به اسحاق بن یعقوب این موضوع را تائید می کند که راجع به فقها فرمود:

واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجت الله علیهم

هر چیزی که تازه رخ داد به دانشمندان وراویان ما رجوع کنید وخاطر شما جمع باشد که آنها نماینده من هستند ومن نماینده خدا.

دست حق روی سر من و دست من روی سر علمای راستین ودست آنها بر سر شیعیان ماست پس فقهای شیعه نائبان عام آن حضرت محسوب می شوند و شیعیان در امور دینی به آنها مراجعه کنند واز غیبت صغری وکبری بارها از لسان ائمه معصومین مطالبی رسیده است وسفارشاتی فرموده اند پیغمبر اکرم(ص) از وقوع این دو غیبت خبر داد اسحاق ابن عمار می گوید از حضرت صاق (ع ) شنیدم که فرمود قائم ما دارای دو غیبت است یکی کوتاه و دیگری طولانی می باشد که در غیبت اول شیعیان خاص مکان حضرت را می دانند ولی در دومی جز خواص دوستان دینی او جز کسی از مکان او اطلاع ندارد امام صادق (ع) فرمود حضرت صاحب الامر دو غیبت دارد که یکی از آنها بقدری طولانی می شود که گروهی می گویند که مرده است وگروهی می گویند کشته شده است و گروهی می گویند رفته است فقط عده ی معدودی به وجود آن حضرت عقیده دارند ودر ایمانشان ثابت هستند شکی نیست که رهبری پیشوایان الهی به منظور هدایت مردم به سر منزل کمال مطلوب است واین امر درصورتی میسر است که آنها آمادگی بهره برداری از این هدف الهی را داشته باشند اگر چنین شرائط مساعدی در مردم وجود نداشته باشد حضور پیشوایان الهی در بین مردم ثمری نخواه داشت متاسفانه فشارها وتضییقاتی که از زمان امام جواد(ع) به بعد برامامان وارد شد و محدودیتهای فوق العاده ای برقرار گردید به طوری که فعالیتهای امام دهم ویازدهم را به حداقل رسانید. این امر نشان داد که زمینه مساعد جهت بهره مندی از هدایتهای امام دهم وامامان در جامعه در حد نصاب لازم در جامعه وجود ندارد از این رو حکمت الهی اقتضا کرد که پیشوای دوازدهم غیبت اختیار کند تا وقتی که آمادگی لازم در جامعه به وجود آید البته باید گفت همه اسرار غیبت بر ما روشن نیست ولی شاید نکته ای که گفته شد رمز اساسی غیبت باشد در روایات ما زمینه وعلل واسباب غیبت بر چند موضوع تکیه شده است 1 آزمایش مردم از سنتهای ثابت بندگان وانتخاب صالحان وگزینش پاکان صحنه ی زندگی همواره صحنه آزمایش است تا بند گان از این رو در پرتو ایمان وصبر تسلیم خویش در پیروی از اوامر خداوند تربیت یافته وبه کمال برسند و استعداد های نهفته شکوفا گردد ودر اثر غیبت حضرت مهدی (ع) مردم آزمایش شوند وگروهی که ایمان ندارند باطنشان ظاهر گردد و دستخوش شک و تردید قرار می گیرد لذا امام کاظم (ع)فرمود هنگامی که پنجمین فرزندم غایب شود مواظب دین خود باشید مبادا کسی شما را از دین خارج کند او ناگزیر غیبت خواه کرد به طوری که گروهی از مومنان از عقیده خویش بر می گردند و خداوند به واسطه غیبت بند گان خویش را آزمایش خواهد کرد[2] 2 حفظ جان امام(ع): خداوند به وسیله غیبت، امام مهدی (ع) را از قتل حفظ کرده است زیرا اگر او از اول زندگی بین مردم بود آنها او را به قتل می رساندند. زراره از امام صادق (ع) نقل می کند که امام فرمود منتًظر پیش از قیام خویش مدتی از چشم ها غایب خواهد شد عرض کردم چرا؟ فرمود:به جان خویش بیمناک خواهد بود[3]. 3- حضرت مهدی (ع) هیچ رژیمی را حتی از روی تقیه به رسمیت نشناخته و نمی شناسد اما مامور به تقیه از هیچ حاکم وسلطانی نیست و تحت حکومت وسلطنت هیچ ستمگری در نیامده ودرنخواهد آمد چرا که مطابق وظیفه خود عمل می کند و دین خدا را بدون بیم وهیچ ملاحظه ای  اجرا می کند . حسن ابن فضال می گوید امام هشتم فرمود گویی شیعیان را می بینم که بعد از مرگ سومین فرزندم امام حسن عسکری (ع) در جستجوی امام خود همه جا را می گردند اما او را نمی یابند.عرض کردم چرا غایب می شود فرمود برای اینکه وقتی با شمشیر قیام می کند بیعت کسی را در گردن خود نمی بیند[4].

خود حضرت می فرماید و اکثروا الدعا بتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم بسیار دعا کنید برای تعجیل فرج زیرا که همان گشایش شماست[5] پس استفاده می شود مهمترین ویژگی منتًظر، انتظار فرج از خدای بزرگ است .انتظار به معنای امید وآینده درخشان ایمان واعتقاد به امام غائب سبب امیدواری مسلمانان نسبت به آینده پر مهر وصفای خویش در عصر ظهور امامشان می گردد چنانکه خود حضرت می فرماید: انا غیر مهملین بمراعاتکم و لا ناسین بذکرکم و لولا ذلک لنزل لکم الاداء و اصطلمکم الاعداء[6]

ما در رسید گی به وضع شما کوتاهی نمی کنیم و یاد شما را از خاطر نمی بریم واگر چنین نبود سختی شدید بر شما وارد می شد  و دشمنان شما را ریشه کن می ساختند حال که ساحت مقدس حضرت صاحب به شیعیانش لطف وعنایت دارد  برای اینکه ما منتظر حضرتش باشیم.

  چه ویژگی هایی باید داشته باشیم؟ از جمله آنها: 1 شناخت ومعرفت : یکی از وظائف شیعه نسبت به آن حضرت به دست آوردن شناخت از صفات وآداب و ویژگی های آن صاحب وعلایم حتمی وی می باشد  زیرا آن حضرت امامی واجب الطاعت است وهر کسی که اطاعتش واجب است باید صفاتش را شناخت تا با شخص دیگری که مقام او را به دروغ وستم ادعا می کند اشتباه نگرد  بنابراین شناخت نسبت به آن حضرت واجب ولازم است 2- سعی در اصلاح جامعه وامر به معرف  ونهی از منکر: از جمله ویژگی های منتظران است که در اصلاح جامعه کوشا باشند و به وسیله انجام امر به معروف ونهی از منکر زمینه فرج حضرتش را فراهم آورند 3- تزکیه وخود سازی که امام صادق (ع) فرمود هرکسی که دوست می دارد از اصحاب قائم باشد می بایست منتظر باشد دراین حال به پرهیزگاری واخلاق نیکو رفتار نماید در حالی که منتظر باشد پس چنانچه بمیرد و بعد از مردنش قائم به پا خیزد پاداش او همچون پاداش کسی خواهد بود که آن حضرت را درک کرده است 4- دعا برای حفظ ایمان در عصر غیبت کبری خطرات بسیار و امواج خطرناکی خانه دل انسان را تهدید می کند لازم است که ضمن تلاش برای تخلق به اخلاق الهی دست به دعا بلند کرده واز خداوند استمداد نمود 5- محزون بودن از فراق حضرت 6- صدقه به نیابت از حضرت 7- حج رفتن به نیابت از حضرت 8 - خواندن دعاهایی که از ناحیه مقدسه داده شده است 9 - خواندن دعای عهد 10- خواندن دعای ندبه 11- خواندن زیارت آل یاسین ودعای حضرت مهدی 12 توسل به ذیل عنایت آن حضرت.

 در خاتمه امیدوارم خداوند همه ی ما را در زمره ی شیعیان ومنتظران آن حضرت قرار دهدو

 والسلام علیکم

سیدمجتبی بدری[1]  بحارالانوار ج 5 ص361

[2] بحارالانوار ج1 ص150

[3] اصول کافی ج1 ص237

[4] بحارالانوار ج51 ص152

[5] کمال الدین ج2 ص485

[6] الاحتجاج ج2 ص598
[ سه شنبه 26 فروردین 1393 ] [ 09:39 ق.ظ ] [ سید مجتبی بدری ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب